Contact_RentabikeVanDam

Corona maatregelen

Alle informatie over corona en fietsverhuur

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

Praktische maatregelen
- Er gelden vaste loop- en fiets richtingen op het terrein van de fietsverhuur.
- Online reserveren is verplicht.
- Voor het huren van een fiets is een starttijd noodzakelijk.
- Fiets, zeker op drukke en/of smalle fietspaden, achter elkaar. Dan is het makkelijker voor alle medeweggebruikers om 1,5 meter afstand te bewaren bij het passeren.

Regels voor hygiëne
- Was vaak uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
- Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
- Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Draag een mondkapje
Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een niet-medisch mondkapje in de volgende situaties:
- In alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden zoals:Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc.
- Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
- In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht en kunt u een boete krijgen als u geen mondkapje draagt.
In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:
- Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting.
- Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten
Iedereen met corona-gerelateerde klachten heeft blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden.

- Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
- Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. 
- De GGD voert samen met u bron- en contactonderzoek uit. Mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon krijgen dat te horen en krijgen daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft.
- Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
- Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)
Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

- Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
- Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren
Kinderen van 0 tot 4 jaar met een neusverkoudheid mogen komen als zij geen koorts hebben. En kinderen op de basisschool, mogen met een neusverkoudheid komen als zij geen koorts hebben.Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die klachten heeft die passen bij corona én koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
- Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

Bron: rijksoverheid.nl